salutations  géométrie  nombres  jours  mois  saisons  temps  climat  nature  animaux  oiseaux  insectes  aquatiques  exotiques  légumes  fruits  nourriture  boissons  desserts  sports  médecine  corps  habits  famille  maison  ville  nations  géographie  transport  couleurs  questions  pronoms

oiseau(x) : pták  / ptactvo  
oisillon : ptáče / ptáčata 
nid(s) : hnízdo / hnízda  
aigle(s) : orel / orli, orlové  
faucon(s) : sokol(i), jestřáb(i)  
milan(s) : luňák / luňáci 
vautour(s) : sup(i)  
corbeau(x), freux : havran(i)  
corneille(s) : vrána / vrány 
pie(s) : straka / straky  
goéland(s), mouette(s) : racek / racci 
pingouin(s), manchot(s) : tučňák / tučňáci  
pigeon(s) : holub(i)  
colombe(s) : holubice  
tourterelle(s) : hrdlička / hrdličky 
faisan(s) : bažant(i)  
perdrix : koroptev / koroptvi  
dindon(s), dinde(s) : krocan(i),  krůta / krůty  
paon(s) : páv(i)  
paonne(s) : pávice 
coq(s) : kohout(i)  
poule(s) : slepice,  kvočna / kvočny  
poussin(s) : kuřátko, kuře / kuřata  
cage(s) : klec(e)  
canard(s) : kačer / kačeři  
cane(s) : kachna / kachny,  kačena / kačeny 
caneton(s) : káčátko / káčátka,  (kachňátko, kachnička) 
oie(s) : husa / husy  
oison(s) : house / housata 
cygne(s) : labuť / labutě  

Dictionnaire tchèque