salutations  géométrie  nombres  jours  mois  saisons  temps  climat  nature  animaux  oiseaux  insectes  aquatiques  exotiques  légumes  fruits  nourriture  boissons  desserts  sports  médecine  corps  habits  famille  maison  ville  nations  géographie  transport  couleurs  questions  pronoms

médecine : lékařství  
santé  en bonne santé : zdraví  zdravý 
maladie(s) : nemoc(i),  choroba / choroby 
malade : nemocný [m], nemocná [f] 
ambulance(s) : sanitka / sanitky, ambulance,  sanitní vůz/vozidlo  
hôpital / hôpitaux : nemocnice   
clinique(s) : klinika / kliniky 
infirmičre : zdravotní sestra  
médecin(s), docteur(s) en médecine : lékař(i) , doktor / doktoři  
dentiste(s) : zubař(i) 
chirurgien : chirurg  
pharmacie(s)  pharmacien(s) : lékárna / lékárny  lékárník / lékárníci  
médicament(s) : lék(y)  
préservatif(s), capote(s) [pop.] : kondom(y)  
virus : virus(y)   
bactérie(s) : bakterie  
vaccin(s) : vakcína / vakcíny 
vaccination : očkovací 
seringue : injekční stříkačka  
aveugle : slepý, nevidomý [m]  slepá, nevidomá [f]  
sourd [m], sourde [f] : hluchý [m], hluchá [f] 
muet [m], muette [f] : němý [m], němá [f] 
fou [m]  folle [f] : šílený, bláznivý [m],  šílená, bláznivá [f] 

Dictionnaire tchèque