salutations  géométrie  nombres  jours  mois  saisons  temps  climat  nature  animaux  oiseaux  insectes  aquatiques  exotiques  légumes  fruits  nourriture  boissons  desserts  sports  médecine  corps  habits  famille  maison  ville  nations  géographie  transport  couleurs  questions  pronoms

ville(s) : město / města 
mégapole : velkoměsto 
village(s) : vesnice  
villageois : vesničan(é) 
mairie : radnice  
maire(s) : starosta / starostové 
centre-ville : centrum (města) 
place publique : náměstí  
rue(s) : ulice  
ruelle(s) : ulička / uličky,  alej / aleje 
boulevard(s) : bulvár(y) 
église(s)    : kostel(y)   církev [institution]  
cloches de l'église : kostelní zvony 
croix, crucifix  [petite] : kříž(e)  křížek  
prêtre,  pasteur : kněz,  pastor 
chrétien(s) : křesťan(é),  křesťanský [adj.] 
synagogue(s) : synagóga / synagógy  
juif(s) : žid / židé, židi  
mosquée(s) : mešita / mešity  
musulman(s) : muslim / muslimové,  muslimský [adj.]  
tour(s) : věž(e)  
château(x)  forteresse(s) : zámek / zámky  hrad(y)  
palace(s), palais : palác(e) 
hôtel(s) : hotel(y)  
restaurant(s) : restaurace 
cuisinier(s) : kuchař(i)  
cuisinière : kuchařka 
serveur(s) : číšník / číšníci  
serveuse(s) : servírka / servírky 
café(s), bar(s) : kavárna / kavárny  
salon(s) de thé : čajovna / čajovny 
école(s) : škola / školy 
écolier(s) : školák / školáci  

Dictionnaire tchèque