salutations  géométrie  nombres  jours  mois  saisons  temps  climat  nature  animaux  oiseaux  insectes  aquatiques  exotiques  légumes  fruits  nourriture  boissons  desserts  sports  médecine  corps  habits  famille  maison  ville  nations  géographie  transport  couleurs  questions  pronoms

famille : rodina  
grand(s)-parent(s) : prarodič(e) 
grand-pčre : dědeček   
grand-mčre : babička   
parent(s) : rodič(e)  
pčre, papa : otec táta  
mčre, maman : matka máma 
époux, mari : manžel  
épouse : manželka  
homme(s) : muž(i)   
femme(s) : žena / ženy  
parents proches : příbuzní 
oncle(s) : strýc(i) 
tante(s) : teta / tety 
neveu(x) : synovec / synovci 
ničce(s) : neteř(e) 
cousin(s) : bratranec / bratranci,  bratránek 
cousine(s) : sestřenice,  sestřenka 
garçon(s) : chlapec / chlapci 
fille(s) : dívka / dívky  
fils : syn(ové)   
fille(s) : dcera / dcery  
frčre(s) : bratr / bratři 
sœur(s) : sestra / sestry 
jumeau(x) : dvojče / dvojčata 
enfant(s) : dítě / děti 
bébé(s) : miminko / miminka  
invité(s) : host(é) 
copain(s), camarade(s) : kamarád(i)  
copine(s) : kamarádka / kamarádky 
ami(s) : přítel / přátelé,  kluk / kluci  
amie(s) : přítelkyně,  holka / holky 
ennemi(s) : nepřítel / nepřátelé  

Dictionnaire tchèque