salutations  nombres  jours  mois  saisons  temps  climat  nature  animaux  oiseaux  insectes  poissons  exotiques  légumes  fruits  nourriture  boissons  desserts  santé  corps  habits  famille  maison  ville  géographie  transport  couleurs  questions

le poisson : ifi (ama-)  
le petit poisson : isambaza 
le requin :   
l'oursin : mayibobo (ba-)  
la tortue : akanyamasyo (utu-)  
le coquillage : ikirezi (ibi-),  igikono, igikonoshwa (ibi-)  
l'escargot : ikinyamunjonjererwa (ibi-)  
la limace : igifwera (ibi-) 
la sangsue : umusundwe (imi-) 
le serpent    : ikirumirahabiri (ibi-)  ikiryambeba (ibi-)  
le lézard : umuserebanya (imi-)  
le gecko : icyugu (iby-)  
le caméléon : uruvu (in-)  

Dictionnaire kinyarwanda