nombres  jours  mois  saisons  temps  climat  nature  animaux  oiseaux  insectes  poissons  exotiques  légumes  fruits  nourriture  boissons  desserts  santé  corps  habits  famille  maison  ville  géographie  transport  couleurs  questions  pronoms

le transport : ibijanye no kwiyunguruza, uburyo bwo kwiyunguruza 
le voyage : kw-ambuka, ku-nyura 
voyageur(s) : in-genzi, iny-ambukira,   umw-ambukira / ab-ambukira 
l'aéroport : iki-buga c'indege   
avion(s) : in-dege [Swahili]  
le steward : umu-jenama, umu-janama 
l'hélicoptère : kajugujugu  
navire(s) : ic-omba / ivy-omba  
bateau(x) : ubg-ato / am-ato 
billet(s) de transport : igi-pande / ibi-pande [Swahili] 
le train : i-gare ya moshi  
le croisement, le carrefour : ama-yirabiri 
route(s) : i-rango / ama-rango,   i-barabara / ama-barabara,   umu-haruro / imi-haruro  

Dictionnaire kirundi