Saluton !  ligoj
 familio  domo
 urbo  transporto
 Poŝto  geografio
 naturo  klimato
 bestoj  insektoj
 fiŝoj  birdoj
 nutraĵo  fruktoj  legomoj
 korpo  medicino
 vestoj  sporto  ludo
 geometrio  koloroj
 nombroj  tempo  tagoj
 monatoj  sezonoj
 pronomoj  demando