la homa korpola korpo
la haŭtola haroj
 la harojla kapo
la frunto la kranio
la cerboj, (cerebroj) la cerbo
 la cerbo, (cerebro)la animoj
la animo la vizaĝo
 la okuloj la okulo
 la larmojla larmo
la oreloj la orelo
 la nazola naztruoj
 la naztruola lipharoj
 la lipharo la barbo
la vangoj la vango
 la lipojla lipo
 la buŝola langoj
 la lango la dentoj
 la dentola gingivoj, (dentkarnoj)
la gingivo, (dentkarno)la mentono
la kolola nuko
la gorĝola brusto
 la mamo  la koro
la sango la pulmoj
la pulmola umbiliko
 la umbilikola ventroj
 la ventrola abdomeno
la organojla organo
la stomakojla stomako
 la intestojla intesto
la intestojla hepato
la lienola renoj
 la renola veziko
la urinola nervoj
la nervo la muskoloj
 la muskolo la ostoj
la skeletoj la skeleto
la dorsola spino
la vertebrarola ripoj
la ripola membroj
la membrola ŝultroj
 la ŝultro la brakoj
 la kubutola pojno
la pugnoj la pugno
 la manoj la mano
la manplato la polekso, dikfingro, dika fingro
la montrofingrola mezfingro, la meza fingro
la ringofingro, (bela fingro)la etfingro
la fingrojla fingro
la fingrospuroj, premsignoj la fingrospuro, premsigno
la ungola sekso
 la penisola peniso
 la vaginola anuso
la pugo, (postaĵo) la gluteoj
la gluteo la femuroj
la femurola kruroj, gamboj
 la kruro, gambola genuoj
la genuola suro
la maleolojla maleolo
la kalkanola plando
 la piedoj la piedo
la piedfingroj la piedfingro

© http://babelang.free.fr