la vilaĝojla vilaĝo
la urbocentrola urbodomo
la placojla placo
la placola strateto
la stratojla strato
la avenuola bulvardo
 la krucojla sonoriloj
la sonorilola sonoriloj
 la sonorilola preĝejoj, eklezioj [institution]
 la preĝejo, eklezio [institution]la katedraloj
la katedralola monahejoj
la monahejola abatejoj
la abatejola moskeoj
 la moskeola sinagogoj
 la sinagogola temploj
la templola palacoj
la kasteloj la kastelo
la turoj la turo
la hotelojla hotelo
la gastejojla gastejo
la restoracioj la restoracio
 la trinkejola trinkejo
 la trinkejola trinkejo
la kolegiola lernejoj
la lernejola klasoj
la klasola lecionoj, kursoj
la leciono, kursola universitatoj
 la universitatola fakultato
la akademiojla akademio
la ĵurnaloj la ĵurnalo
la enciklopediola vortaro
la vortprovizola gramatiko
 la libroj la libro
la lernolibrojla lernolibro
la kajeroj, notkajeroj la kajero, notkajero
la bibliotekoj  la biblioteko
la librovendejojla librovendejo
la vendejoj, (magazenoj)la vendejo, (magazeno)
la butikojla butiko
la bazarola bazaro
la bazarojla bazaro
la superbazaroj, supermarktojla superbazaro, supermarkto
la kukejo la bakejo
 la frizistola cirkoj
 la cirkola scenejoj, la teatroj [Art]
  la scenejo, teatro [Art] la kinejo, kino [Art]
la filmola fotoj
la fotola koncertoj
la koncertola kantoj
la kanto la muziko
la muzeojla muzeo
la oficejoj la oficejo
la bankoj la banko
la ŝparkasojla ŝparkaso
la bankaŭtomatojla bankaŭtomatoj
la bankaŭtomatojla bankaŭtomato
la bankaŭtomatola kreditkarto
 la kreditkartola ĉekoj
 la ĉeko la bankbiletoj
 la bankbiletola moneroj
la monerola mono
  la monola noktokluboj
la noktoklubola noktokluboj
 la noktoklubola bordelo, malĉastejo
la policejola policejo
  la malliberejo la tombejo
la tomboj la tombo
la tomboŝtonojla tomboŝtono

© http://babelang.free.fr