la familioj la familio
la praavola praavino
la geavoj la avo
la avĉjo la avino
la avinjola avinjoj
la gepatrojla patro
la paĉjola patrino
la panjola homoj
la homola viroj
 la virola virinoj
 la virinola edzo
la edzola edzinoj
la edzinola edzino
la bofratola bofratino
la parencojla parenco
la onklola onklino
la nevola nevo
la nevinola kuzoj
la kuzola kuzino
la koramikola koramikino
la knabojla knabo
 la knabino la filo
la nepola nepino
la nepojla fratoj
la fratola fratinoj
la fratinola ĝemeloj
la ĝemelinojla ĝemelo
la ĝemelinola infanoj
la infanola beboj, infanetoj
 la bebo, infanetola gastoj
la gastinojla gasto
la gastinola amikeco
la amikojla amikinoj
 la amikola amikino
la malamikojla malamikinoj
 la malamikola malamikino
la najbarojla najbaro
la najbarinola najbarinoj
la personojla personoj
la personola popolo
la popolojla prapatroj
la prapatrola bopatro
la bopatrinola bopatro
la bopatrinola koramiko
la koramikino

© http://babelang.free.fr