la fiŝoj la fiŝo
la orfiŝojla orfiŝoj
 la orfiŝola orfiŝo
la sardinojla pilĉardoj
la sardinola pilĉardo
la tinusoj la tinuso
la ŝarkoj la ŝarko
la delfenoj la delfeno
la balenoj la baleno
la fokojla foko
la marsteloj la marstelo
la polipojla polipoj
 la polipola polipo
la kalmarojla kalmaroj
 la kalmaro la kalmaro
la meduzoj la meduzo
la kraboj la krabo
la salikokojla salikokoj
 la salikokola salikoko
la kankrojla kankro
la palinurojla palinuro
la omaroj la omaro
la eĥinoj, ekinoj, mara erinacoj, markaŝtanoj la eĥino, ekino, mara erinaco, markaŝtano
 la martestudola testudo
la testudoj la testudo
la konkoj la konko
la mituloj la mitulo
la ostroj la ostro
la helikoj la heliko
la limakojla limako
la silkraŭpoj la silkraŭpo
la lumbrikojla lumbrikoj
 la lumbriko la lumbriko
la vermola hirudoj
la hirudola serpentoj
 la serpentola kameleonoj, ĥameleonoj
 la kameleono, ĥameleonola lacertoj
 la lacertola bufoj
 la bufola ranoj
 la ranola reptilioj
la reptilio

© http://babelang.free.fr