la geometriola geometria figuroj
la geometria figuro la trianguloj
 la triangulo la rombo
la ortanguloj la ortangulo
la kvadratoj la kvadrato
 la kvinlatero la seslatero
la plurlatero, (poligono)la anguloj
la angulo la ovalo
la elipso la rondo
la cirkloj la cirklo
 la disko la piramido
 la konuso la cilindro
 la sferola bulo
 la kubola kurbo
la liniojla linio
la strekola punktoj
la punkto

© http://babelang.free.fr