la domola domoj
 la ĝardenola ĝardenoj
la legomĝardenola kortoj
la kortola korto
la ĉirkaŭbarilo la ĉirkaŭbarilo
la barilola heĝo
 la skulptaĵola skulptaĵoj
 la statuola statuoj
la fontanola fontanoj
 la kamenola fajrejo
la fajrejo la tegmento
la grenejola kelo
la kelola kelo
la plafonola planko
la pargetola teraso
 la balkonola balkonoj
la lukarno la fenestro
la fenestroj la kurteno
la kurtenojla persieno
la ?aluziola rul?utro
la ?utrola ?utroj
la brikola brikoj
 la murola muroj
 la pordego la pordo
la pordoj la sonorilo, sonorileto
 la seruro la ŝlosilo
 la ŝlosiloj la ŝlosilo
la ŝlosilojla koridoro
la koridoroj la eskalo
la eskaloj la ŝtuparo
la ŝtuparojla rulŝtuparo, eskalatoro
la rulŝtuparo, eskalatorola lifto
la etaĝola etaĝoj
la ĉambrola ĉambroj
la ĉambrola ĉambroj
la vivoĉambrola salono
la tapetola tapetoj
 la tapiŝola mato
la mato la tabelo
la tabelo la televido, televidilo
 la radiola anteno
la antenoj la teleregilo
 la ventolilola elektro
la elektra kontaktingola elektra kontaktingo
la kontaktingo la ŝaltilo
la ŝaltiloj la lampo
la lampoj la ampolo
la ampoloj la kandelo
 la kandelola kandeloj
 la alumetola alumetoj
 la alumetujo, alumetskatolola alumetujoj, alumetskatoloj
la kuirejo la kuirforno
 la fridujo, (malvarmujo)la fridujo, (malvarmujo)
la fridujoj la fridujo, (malvarmujo)
la frostujola ŝrankoj
 la ŝrankola ŝrankoj
la ŝranko la bretoj
la bretola tirkesto
la tirkestoj la manĝejo
la tablotukola tablotukoj
 la tablola tabloj
 la benkola benkoj
 la taburetola taburetoj
la taburetola taburetoj
 la seĝola seĝoj
 la brakseĝo, fotelola brakseĝoj, foteloj
 la kanapola kanapo
la divanola sofo
 la kanapola kanapo
la divanola sofo
la meblola mebloj
la meblojla banĉambroj
 la banĉambrola bano
 la bankuvo, (banujo)la bankuvoj, (banujoj)
 la duŝo, duŝejola duŝoj, duŝejoj
 la lavabo la lavkuvo
la akvokranoj la akvokrano
 la mantuko, tualettukola spongo
 la spongola sapoj
 la sapola ŝampuo
 la razilola razilo
 la kombilola broso
la dentbrosoj la dentbroso
la dentpasto la lipoŝminko, ruĵo
 la spegulola speguloj
 la parfumola parfumoj
 la necesejo la necesejo
la necesejo la neceseja papero
la neceseja papero la rubujo
 la rubujo la sitelo
la siteloj la balailo
la polvosuĉiloj la polvosuĉilo
la telerlavilo la lavmaŝino
 la gladilola gladiloj
 la radiatorola radiatoroj
  la dormĉambrola dormĉambro
la dormĉambrojla dormĉambroj
 la litola litoj
la kanapola kanapo
la kusenoj la kuseno
 la kapkusenola subkuseno
la matracojla futono
la litkovrilola litkovrilo
la litkovrilojla litkovrilo
la litotukojla litotuko

© http://babelang.free.fr