la insektojla insekto
 la formikoj la formiko
la formikejojla formikejo
 la cikadola akridoj
la akridola akridoj
 la akridola lokustoj
 la lokustola skaraboj, (koleopteroj)
  la skarabo, (koleoptero)la kuloj, kuletoj
la kulo, kuletola muŝoj
 la muŝola tabanoj
la tabanola raŭpoj
 la raŭpola centpieduloj
la centpiedulola milpieduloj
la tineoj, moteoj la tineo, moteo
la papilioj la papilio
 la libelola lampiroj
la lampirola lumvermoj
la lumvermola kokcineloj
 la kokcinelola burdoj
 la burdola abeloj
 la abelola abelujoj
 la abelujola abelejo
la vesponestojla vesponesto
la vespoj la vespo
la krabrojla krabro
la moskitoj la moskito
la pedikoj la pediko
la puloj la pulo
la blatojla blatoj
la blatoj la blato
la blatola blato
la araneretoj la aranereto
la araneoj la araneo
la mantoj la manto
la skorpioj la skorpio

© http://babelang.free.fr