la naturo la kamparo
la tertremo, sismola sismo, tertremo
 la terola grundo
la argilo la koto, ŝlimo
la polvojla polvo
 la herbola herboj
 la fojnola pajlo
 la trifolioj la trifolio
la plantojla planto
la radikojla radiko
 la folioj la folio
la sunfloroj la sunfloro
la floroj la floro
  la rozoj  la rozo
la pinojla pino
la abioj la abio
la abioj la abio
la abiojla abio
la arboj la arbo
la parkojla parko
 la ĝangalola ĝangaloj
la ĝangalola arbaroj
 la arbaro la arbaretoj
 la brulligno tabulo
la incendioj, bruloj, (dombruloj) la incendio, brulo, (dombrulo)
la incendioj, brulojla incendio, brulo
la fajroj  la fajro
la fajraĵojla fajraĵo
la fumojla fumo
la cindrojla cindro
la vulkanoj la vulkano
 la montaroj la montaro
la montojla monto
la montetojla monteto
la grotojla kavernoj
 la grotola kaverno
la valojla valoj
la valola valo
la baraĵoj, barila digojla baraĵo, barila digo
la akvofalo, kaskadola kaskado, akvofalo
la lagojla lago
la lagetojla lageto
la marĉojla marĉoj
la marĉola ebenaĵoj
la ebenaĵola herbejoj
la herbejola herbejoj
la herbejola paŝtejoj
la paŝtejola kampoj
 la kampola mueliloj
la muelilola ventmuelejoj
 la ventmuelejola akvomuelejoj
la akvomuelejo la putoj
la pontoj la ponto
la riverojla riveroj
la riverola rivero
la oceanojla oceano
la marojla maro
la algoj la algo
la ondoj la ondo
la ŝaŭmola vaporoj
la vaporola vaporo
la insuloj la insulo
la plaĝoj, strandoj  la plaĝo, strando
la oazojla dezertoj
 la dezertola dunoj
la duno la sablo
la ŝtonetojla ŝtoneto
la ŝtonoj la ŝtono
la ŝtonojla ŝtono
la rokojla roko
 la rokoj la roko
la rokoj la roko
 la marmorola kristaloj
la kristalola diamantoj
 la diamantola diamantoj
la diamantola gemoj
la gemola juveloj
la juvelo la rubenoj
la safirojla safiro
la smeraldojla smeraldo
 la ambrola gagato
 la karbo la oleo, petrolo
 la gasoj

© http://babelang.free.fr