la demandola demandoj
kiukio
kiukiel
kiomkie
kiamkial
Ĉ, arcar
propro

© http://babelang.free.fr