la tempo la vekhorloĝo
 la vekhorloĝola vekhorloĝo
 la horloĝo la brakhorloĝo
la Kioma horo estas ?la horo
la horojla minuto
la minutojla sekundo
la sekundoj la mateno
la matenola tago
la tagojla tago
la tagoj la tagmezo
la posttagmezola vespero
la vespero la nokto
la noktojla noktomezo
ĉinoktehieraŭnokte
la antaŭhieraŭla hieraŭ
la hodiaŭla morgaŭ
la Postmorgaŭla semajno
la semajnojla semajnfino
la semajnfinojla semajnfino
la semajnfinola ferioj, (libertempo)
la monatola sezono
 la sezonojla jaro
la jarojla jaro
la jarojla Feliĉan novan jaron !
la naskiĝtago la Feliĉan naskiĝtagon !
 la Paskola Kristnasko
 la Gojan Kristnaskon ! la donaco
la donacoj la kalendaro
la jardekola jardekoj
la jarcentola jarcentoj
la jarmilola jarmiloj
la pasintecola prezenco, (nuntempo)
la futurola estonteco, futuro

© http://babelang.free.fr