de meetkundede geometrische vormen
de geometrische vorm de driehoek
 de ruit de rechthoek
 het vierkant de vijfhoek, pentagoon
 de zeshoek, hexagoonde veelhoek
de hoekende hoek
 het ovaalde ellips
 de ronde de cirkel
 de cirkel de piramide
 de kegel de cilinder
 de bolde bol
 de kubusde kromme
de rechtede rechte
de puntenhet punt

© http://babelang.free.fr