de natuur het platteland
de aardbevingen, de aardschokkende aardbeving, de aardschok
 de aardede bodem, de grond
de klei de modder
het stofhet stof
 het grashet gras
 het hooihet stro
 de klavers de klaver
de plantende plant
de wortelsde wortel
 de bladeren het blad
de zonnebloemen de zonnebloem
de bloemen de bloem
  de rozen  de roos
de dennende den
de zilversparren de zilverspar
de zilversparren de zilverspar
de sparrende spar
de bomen de boom
de parkenhet park
 de jungle, het oerwoud, het regenwoudde jungle, het oerwoud, het regenwoud
de bossen het bos
 de bossen het brandhout
de stokken, de palenstok, paal
de vuurzeeŽn de vuurzee
de bosbranden, de wildvurende bosbrand, het wildvuur
de vuren  het vuur
het vuurwerkhet vuurwerk
de rookde rook
de asde as
de vulkanen de vulkaan
 de bergen de berg
de bergenhet bergje
de heuvelsde heuvel
de grottende grotten
 de grotde grot
de valleien, de dalende valleien, de dalen
de vallei, het dalde vallei, het dal
de dammende dam
de watervalde waterval
de merenhet meer
de vijversde vijver
de moerassende moerassen
het moerasde vlaktes, de vlakten
de vlaktede maden, de graslanden
de made, het graslandde maden, de graslanden
de made, het graslandde weides, de weiden, de weilanden
de weide, het weilandde velden
 het veldde molens
de molende windmolens
 de windmolende watermolens
de watermolen de waterputten
de bruggen de brug
de rivierende rivieren
de rivierde rivier
de oceanende oceaan
de zeeŽnde zee
de zeewieren het zeewier
de golven de golf
het schuimde dampen
de dampde stoom
de eilanden het eiland
de stranden  het strand
de oases, de oasende woestijnen
 de woestijnde duinen
het duin het zand
de steentjeshet steentje
de stenen de steen
de stenende steen
de rotsende rots
 de rotsen de rots
de rotsen de rots
 het marmerde kristallen
het kristalde diamanten
 de diamantde edelstenen
de edelsteende edelstenen
de edelsteende edelstenen
de edelsteen de robijnen
de saffierende saffier
de smaragdende smaragd
 het amberhet git
 de kool de aardolie, de ruwe olie
 de gassen

© http://babelang.free.fr