de voornaamwoordenik
jijhij
zijhet
wijjullie
zijzij
mijnmijn
mijnjouw
jouwjouw
zijnzijn
zijnhaar
haaronze
onzejullie
julliehun
hun

© http://babelang.free.fr