het transportde reizen
de reisde bagage
de koffers de koffer
de identiteitskaartende identiteitskaart
de visahet visum
de paspoorten het paspoort
de luchthavens  de luchthaven
de vliegtuigen het vliegtuig
de helikopter de helikopter
de helikopterde raketten
 de raketde UFO's
 het UFOde UFO's
het UFOde vliegende schotels
de vliegende schotelde luchtballonnen
de luchtballonnen de luchtballon
 de luchtballonde vuurtorens
 de vuurtorende havens
 de havende pieren
 de pierde boten
de boot de boot
de schepen het schip
 de onderzeeŽrde metro
het metrostationde spoorwegen
de spoorweghet station
de treinen de trein
de vervoerbewijzenhet vervoerbewijs
(de vertrekken)het vertrek
de aankomstende aankomst
de kruispuntenhet kruispunt
de kruispunten het kruispunt
de wegen de weg
de autowegen, de snelwegen de autoweg, de autosnelweg
de wegende weg
de padenhet pad
 de bussende bus
het busstationde bushaltes
 de bushalte de taxi
 de autode auto's
de wagens de wagen
de vrachtwagens de vrachtwagen
de bestelwagens de bestelwagen
de caravans de caravan
het rijbewijsde parkeerplaats
de garagesde garage
 het benzinestationhet benzinestation
de benzinede motoren
de motorde stuurwielen
 het stuurwielde wielen
 het wiel de banden
 de bandde lekke band
 de motorfietsde bromfiets
de fietsende fietsen
 de fiets de fiets
 de verkeerslichtenhet zebrapad
het voetpadhet jacht
de veerbootroeien

© http://babelang.free.fr