de vogels de vogel
de nesten het nest
de adelaars de adelaar
de valken, de haviken de valk, de havik
de gieren de gier
de raven de raaf
de kraaiende kraai
de duivende duiven
 de duifde duif
de duiven de duif
de fazanten de fazant
de patrijzen de kalkoen
de kalkoende pauwen
 de pauw de haan
de kippen, de hennen de kip, de hen
de kuikens het kuiken
de kooiende kooi
de eenden de woerd
de eendde ganzen
 de gansde zwanen
 de zwaan

© http://babelang.free.fr